A szabobalazs.hu weboldal adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Szabó Balázs

E-mail: info@szabobalazs.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

http://szabobalazs.hu/ 

internetcímen elérhető webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet
(a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt
Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a
Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan
is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az

- információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)

rendelkezései alapján kezeli.

 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének
használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele
során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet
böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely
szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak
böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

3.2. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a
holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra
kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű
és részletes előzetes tájékoztatását. 

3.3. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk
továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő
az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A
technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a sütik alkalmazásáról
szóló tájékoztató határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen
szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak
az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő
hozzájárulása alapján kezelhet.

3.5. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben
a hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján történő kötelező
adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben

köteles lehet törvény által előírt kötelező adatkezelést
végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles
teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával
járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén törvényes kötelezettsége.

 

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének
biztosításához kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet
meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások
igénybevételétől függetlenül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a
webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat
elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes
hozzájárulását az adatkezeléshez. 

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az
információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik”
működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok
használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében
kezelt adatok: - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok
megnyitási sorrendje - Felhasználó által használt eszköz IP címe.

 

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre: -
a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási
sorrendje - a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága - mely másik
webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó - a webhelyet meglátogató Felhasználó
földrajzi helyének meghatározása (az internet- szolgáltató adatai alapján, csak
közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan) - webhely
böngészése kezdésének időpontja - a webhely elhagyásának (böngészése
befejezésének) időpontja - a webhely böngészésének időtartama.

 

4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok
használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez
szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely
felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára,
valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

 

Ezen belül: - Felhasználó böngészéshez használt eszközének
azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az
IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis
Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát,
vagy folyamatokat kellene ismételnie. 

 

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek
rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez: - A webhely látogatottságának
mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a
webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a
webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa
Adatkezelő. - Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének
meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi
feltérképezése, piackutatás céljából. - A webhely azonosítása, amelyről
érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő
szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó
témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység
eredményességét mérni tudja Adatkezelő, piackutatási céllal.

 

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a
Google Analytics (Google Inc.) eszközeit használja.

 

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps)
szolgáltatását használja elérhetősége szemléltetése céljából. A Google Maps
szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Inc. használja
arra, hogy megjegyezze a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során
a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez
kezelt anonim adatok megismerését jelenti.

 

A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a
Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti
adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára
célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google
Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési
szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott
reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon
kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen
webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő
sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook
Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

 

A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a
fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások
feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti
adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára
célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook
Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési
szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott
reklámokat az adott eszközre. A

Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen
tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy
részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de
legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához
szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak
sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig)
kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését
Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik
személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd
lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben
írtakat). 

 

A látogatottság mérésének és a webhely használatára
vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő
informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem
kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai
rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja
Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik
a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről
Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen
webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő
sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató
Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és
böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc.
eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik
segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén
rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője
beállításaiban.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai
rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely
felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek
tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén
tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely
szolgáltató szerverén tárolódnak el.

4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a
Google Analytics és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló
információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a
honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető,
valamint a honlapon a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra
kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics 
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc.
https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics
és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi
igénybe.

 

 

 

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó
adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyen
feltüntetett e-mail címek használatával e-mail útján Adatkezelőnek üzenetet
küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az
e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a feladóként általa megjelölt adatai,
illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen
feltüntetett e-mail cím(ek) használatával), - a fenti módon Adatkezelőhöz
érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 
teljesít.

 

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő
felhasználók esetében az adatkezelés a Felhasználó által az üzenetben közölt
adatait érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév - keresztnév - e-mail cím.

 

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen
közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma
kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott
esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri
Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes
adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai
rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő
üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató
Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei
kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe
vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára. 

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél
megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók
esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig tart. Adatkezelő
az üzenet megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat.
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül
sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli Adatkezelő az
adatokat. 

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai
rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának
végéig.

 

 

6. Adatkezelési listák

6.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó
listák: a Felhasználók – 4. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló
adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan
böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista,
kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a
böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó
eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem
vezet.)

6.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen
feltüntetett e-mail címek használatával email útján üzenetet küldő felhasználók
– 5. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő
információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere
időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre
kerülnek a listáról.

6.3. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

6.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat
jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett
intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés
esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.5. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a
fent írtak szerint – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő
adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a
hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú
szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 

7. Adatkezelés időtartama

7.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés
időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő
ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt
adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig
kezeli.

 

 

 

7.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a
vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az
adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az
adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését
illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ez esetekben az ilyen
tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő
haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés
időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben
megtalálható leiratkozó link használatával, valamint a info@szabobalazs.hu
e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt
tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött
kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a
webhely használatával Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás
során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél
nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata
nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

 

8. Adatok tárolásának módja

8.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési
célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az
adatokat.

 

9. Adatok törlése, zárolása

9.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok
törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10
munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő
törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

9.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha
a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha -
kezelése jogellenes, - a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, - az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 

10. Adattovábbítás

10.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén,
hatóságoknak továbbít adatokat.

10.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít
adatokat harmadik személyeknek.

10.3. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben
meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

 

12. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1. Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A
tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül
írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem
teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve:
jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet). Felhasználó
kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő
haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesít. Felhasználónak e pontban
meghatározott jogait törvény korlátozhatja.

12.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja
vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán
való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül
meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére
történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje
személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy
meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a
harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést köteles a
kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtani, majd további 15
napon belül írásban tájékoztatni az érintettet Felhasználót kérésének
teljesítéséről.

12.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit e-mailben a info@szabobalazs.hu  címre juttathatja
el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt
a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről
küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első
munkanapot kell tekinteni.

12.4. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes
adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a
vitatott személyes adat helytelensége vagy

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a
helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem
sérti.

12.5. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése
jogellenes, az érintett Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság
vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

12.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az
érintettet Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400,
Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről.

 

13. Adatvédelem

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási
tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

13.2. A fentieknek megfelelően egymástól elkülönülő, titkosított
adatállományok formájában rögzített adatkezelési listákat alkalmaz adatkezelési
célonként, melyekhez Adatkezelő meghatározott alkalmazottai férhetnek hozzá,
akiknek felelősségi körükbe tartozik az adatok védelme és e tájékoztatónak és a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes felhasználása. 

13.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára
vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő
informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem
kapcsolhatók egy személyhez sem.

13.4. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és
törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik,
a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági
intézkedések mellett.

 

 

14. Jogérvényesítés

14.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

 

2018. május 24.